కమాన్ గుస గుస | ComeOn Gusa Gusa | Telugu Comedy Speech
Glitz Digital
Play AllFollow

A Crazy Stupid Boss - A Silly Smart Secretary come together for a hilarious conversation about everything that makes headlines. You can take sides but you can not avoid the smiles.

Read more
222 Episodes
ComeOn Gusa Gusa - Ep 223

a year ago 1 minutes


Krishnamvamsi Moodosaari Remake Theesthunnaaraa?..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 222

a year ago 1 minutes


Darbar Paata intha pani chesthundanukoledhu!..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 221

a year ago 1 minutes


Sarileru Neekevvaru Teaser Meedha Gusa Gusa..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 220

a year ago 1 minutes


George Reddy Elaa Undhante.....


ComeOn Gusa Gusa - Ep 219

a year ago 1 minutes


RRR Update Nammalekapothunna Boss!..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 218

a year ago 1 minutes


Jagan Reddy , Pawan Naidu Laaga, eeyana ki kooda Powerful Sir name Kaavalata!..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 217

a year ago 1 minutes


Remake Cinema Kashtaalu!..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 216

a year ago 0 minutes


Rail nundi Ranveer Singh Daaka.. Gusa Gusa!..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 215

a year ago 1 minutes


Telugu Unnattaa .. Lenattaa!?..


ComeOn Gusa Gusa - Ep 214

a year ago 1 minutes


Pappu Paata - Thaapinchukolemata!..


00:00/00:00

Copyright © 2021 Vaarta.com. All Rights Reserved